Pollinator Data Assistant (परागकण तथ्याङ्क सहायक)

हर्ड ईन्टरनेशनलद्वारा जुम्ला जिल्लाको पातरासी गाँउपालिका अन्तर्गतका समुदायहरुमा संचालन भइरहेको “परिवर्तित मौसममा नेपालको सूक्ष्म पोषणयूक्त बालीहरूको  परागसेचन, उत्पादन तथा पौष्टिक स्थितिमा पार्ने असर” सम्बन्धी अनुसन्धान कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि कर्मचारीको आवश्यकता परेकाले निम्न योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकबाट दरखास्त आव्हान गरिन्छ ।

 

Pollinator Data Assistant (परागकण तथ्याङ्क सहायक) - संख्या  १०

 

काम गर्नुपर्ने स्थान: जुम्ला जिल्लाको पातरासी गाँउपालिका अन्तर्गतका समुदायहरु (गडिगाउँ, पेरे, छुम, चौर, लूम, तिर्खू, लोर्प, ऊर्थू, पटमारा र रिनी), प्रत्येक समुदाय बाट १ जना ।

 

योग्यता:

  • मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कृषि बिषयमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह (PCL) उत्तिर्ण गरेको वा कृषि बिषयमा जेटीए वा सो सरह उत्तिर्ण गरी कम्तीमा १ वर्ष वा १२ कक्षा उत्तिर्ण गरी कम्तीमा २  वर्ष अनुसन्धान, सर्वेक्षण तथा कृषिसम्बन्धी समुदाय स्तरमा काम गरेको
  • १८ वर्ष पुरा भई ३५ वर्ष ननाघेको
  • मोबाईल तथा स्मार्ट फोन चलाउन जान्ने
  • पातरासी गाँउपालिका अन्तर्गतका समुदायहरुमा स्थाई बसोबास भएको

 

समयावधि: कम्तीमा ९ महिना

 

न्यूनतम योग्यता पुगेका व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण (CV) र निवेदनसहित यस संस्थाको इमेल vacancy@herdint.com वा संस्थाको जुम्लास्थित शाखा कार्यालयमा आवेदन पेस गर्नु पर्नेछ ।  आवेदन दिने अन्तिम मिति २०७७/११/२८ गते शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्म रहेको छ ।

 

कामको विवरण डाउलाेड गर्नुहोस