Pollinator Data Assistant (परागकण तथ्याङ्क सहायक)

हर्ड ईन्टरनेशनलद्वारा जुम्ला जिल्लाको पातरासी गाँउपालिका अन्तर्गतका समुदायहरुमा संचालन भइरहेको “परिवर्तित मौसममा नेपालको सूक्ष्म पोषणयूक्त बालीहरूको  परागसेचन, उत्पादन तथा पौष्टिक स्थितिमा पार्ने असर” सम्बन्धी अनुसन्धान कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि कर्मचारीको आवश्यकता परेकाले निम्न...