blog-post

A month full of enriched learning

Being a public health graduate, I was always interested in the research aspect of the public health field. So, I was very much eager to work in a research institute to broaden my knowledge in the p...

blog-post

नुवाकोटको मेरो अविस्मरणीय अनुभव

चारैतिरको हरियाली, प्राकृतिक सुन्दरता र हरेक साँझ-विहान सल्लाको शितल हावा अनि विशाल मन भएका नुवाकोटका बासिन्दाहरूको सरल व्यवहारले नुवाकोटको बसाइलाई अझ...